Lil Tjay skjuten

Förd till sjukhus för akutoperation