Så kan du hjälpa Palestina från Sverige

Här hittar du information om organisationer och olika sätt att stötta

Situationen i Palestina blir allt mer allvarlig och civila är de som drabbas hårdast. FN:s rapportör för palestinska territorier, Francesca Albanese, har varnat för att det palestinska folket kan utsättas för en etnisk rensning. Civila är just nu i ett kritiskt läge då en majoritet av människorna i Gaza saknar mat, el, rent drickvatten och sjukvård. Under tisdagen bombades även ett av Gazas största sjukhus, hittills har mellan 250 och 500 dödsfall bekräftats.

Palestinas befolkning, som 2016 uppgick till drygt 4,8 miljoner invånare (via Palestiniens statistiska centralbyrå), är mycket ung och en stor andel är under 18. Några av de allra mest utsatta i ett krig, barn, är därför i extra stort behov av hjälp. Bara Gaza har drygt 2,3 miljoner invånare, varav 1,1 av dessa är under 18 år.

Nedan hittar du en lista över vad du kan göra för att hjälpa:

Var källkritisk och håll dig informerad

Även när rubrikerna lägger sig är det lika viktigt att vara aktiv och att lära sig god källkritik. Håll dig informerad och utbilda dig själv. Förlita dig inte på en eller få nyhetssidor, då narrativ kan vara vinklade utan att det framgår tydligt. Var även uppmärksam på "Shadowbanning" på sociala medier, där visst innehåll eller vissa sidor kan tas ur algoritmer. AP News "fact checker" är en bra sida för uppdateringar kring falsk information som har spridits nyligen.

Här finns sidor med information om Palestina och dess historia, samt den nuvarande situationen. Ha i åtanke att det är en lång och komplex historia och medier inte alltid specificerar varenda händelse, utan fokuserar på sammanfattningar.

Instagram:

Hemsidor:

Videos:

Donera pengar till en organisation

I dagsläget är flera hjälporganisationer på plats och i närheten av Gaza för att assistera i hjälparbetet. Blockader har dock försvårat arbetet, men samtliga organisationer arbetar aktivt med förbereda personal & förnödenheter samt att få igenom det som är möjligt.

Stöttar bland annat med, mat, vatten, elförsörjning, evakuering till säkrare platser och psykologiskt stöd. Du kan donera direkt till arbetet i Palestina via länken ovan eller till hela organisationen via följande uppgifter:

Plusgiro: 90 02 29-6
Bankgiro 900-2031
Org.nr. 802405-7815
Swishnummer: 900 22 96

Islamic Relief har levererat humanitär hjälp till de palestinska territorierna sedan 1994. De fokuserar på lång sikt bland annat på att förse hälsoinrättningar såsom sjukhus och vårdcentraler med medicinskt utrustning och att ge unga människor anställningar, i rådande situation arbetar de även med vård och förnödenheter till behövande. Likt många andra hjälporganisationer har blockaderna dock orsakat problem med att få in nya förnödenheter, Islamic Relief har dock personer och resurser på plats. Du kan donera till hela organisationen via följande uppgifter:

Bankgiro: 900-1819
Org.nr: 802017-3251
Swishnummer: 9001819

Oberoende medicinsk hjälporganisation som ger livräddande sjukvård på plats. Pengarna går till förnödenheter och medicinsk hjälp till de behövande, samt möjligheten för fler läkare att kunna hjälpa. De har i samband med den eskalerade situationen tappat kontakt med de flesta av sina kollegor på plats, men arbetar fortfarande mot att kunna återvända med hjälp och har såväl personal som förnödenheter redo. Du kan donera direkt till arbetet i Palestina via länken ovan eller till hela organisationen via följande uppgifter:

Plusgiro: 90 06 03-2
Bankgiro: 900-6032
Organisationsnummer: 802017-2360
Swishnummer: 900 60 32