Tommy Hilfiger startar People's Place Program för att öka minoritetsrepresentation

Varumärket kallar till action och förändring inom mode och kreativa branscher

Tommy Hilfiger lanserar sin nya plattform People’s Place Program i syfte att öka minoritetsrepresentation inom mode- och kreativa branscher. Tanken föddes redan tidigare i år till följd av de pågående Black Lives Matter protesterna då den amerikanska designern Tommy Hilfiger visade sitt stöd för rörelsen. Nu kallar han till action.

Ett av varumärkets actionsteg har varit beslutet att i tre år donera fem miljoner dollar till deras nystartade program People’s Place. För att stötta minoriteter inom mode- och den kreativa industrin vill de främja samarbeten, jobba aktivt med representation, karriärstöd och tillgång till branschen samt branschledarskap. Syftet är att arbeta långsiktigt för att skapa faktisk förändring.

För att garantera programmets framgång har Tommy Hilfiger satt en senior struktur vilket inkluderar seniort ledarskap. Det ska säkerställa tillväxt internt, dessutom ska fokus ligga på att regelbundet rapportera framgångar och utvärdera arbetet. Allt för att skapa ett inkluderande modelandskap. Nedan hittar du fokusområdena för People’s Place Program:

Samarbeten och representation: TOMMY HILFIGER kommer att förbättra sina talangvägar, med fokus på syftesdrivna samarbeten som specifikt ökar minoriteters synlighet, genom att samarbeta med organisationer och kreativa personer vars uppgift är att främja minoriteters representation och rättvisa inom modebranschen.

Karriärstöd och tillgång till branschen: För att främja representation av minoriteter inom mode- och kreativa branscher, kommer varumärket att använda och dela med sig av sina kunskaper och resurser för att säkerställa karriärmöjligheter; genom att ge tillgång till information eller fysiskt material, specialrådgivning, branschintroduktioner och mer.
Branschledarskap: För att öka representationen på alla nivåer kommer TOMMY HILFIGER att engagera sig för oberoende, branschövergripande analyser av mångfald, rättvisa och inkludering inom modebranschen, och kommer att arbeta för att skapa konkreta interna handlingsplaner som vidare också ska kunna delas med den bredare modeindustrin.
Foto: Tommy Hilfiger