DOPEST Testar: Neko Health - framtidens högteknologiska vård

Genom modern teknik med över 70 olika sensorer kombinerat med AI så ger NEKO Health en detaljerad bild av din hälsa.

Även om man 2024 förvånas över alla nya uppfinningar och ny teknik så är det vissa saker som varit sig lika sen barnsben. Som ett besök i en vårdcentral. De flesta har minnet från väntrummet med högar av gamla magasin när man sedan blir inkallad av läkaren i sin vita rock för att genomgå den sedvanliga undersökningen. Ett fungerade koncept? Kanske. Men detta är något svenska Neko vill ändra på.

Grundad 2018 av Hjalmar Nilsonne och Spotify-grundaren Daniel Ek, arbetar Neko för att tidigt upptäcka och förebygga allvarlig sjukdom genom en tillgänglig och lättförståelig helkroppsscanning.

Att detta inte är en vanlig hälsoklinik blir tydligt redan vid första intrycket. I kliniken möts du upp av en sjuksköterska därefter får du ett par tofflor för att sedan byta om till en rock i omklädningsrummet. Patientrummet är som taget ur en sci-fi film, det är avancerad teknologi och hela inredningen ser ut som att man lika gärna skulle kunna vara i en rymdfarkost. Hälsokontrollen och den avancerade helkroppsscanningen ska ge bland annat ge information om hud, hjärta, kärl, respiration och inflammation. Målet är att se om det finns några avvikelser för att på så sätt kunna arbeta förebyggande med vården istället för reaktivt, dvs när man väl blivit sjuk. Man tar EKG, blodprov och mäter blodtrycket på något som känns som ett ”uppgraderat” sätt, en annan del av undersökningen är nämligen kroppscannern som på sekunder tar tusentals bilder för att kunna studera ens hud.

Testerna tar cirka 20 minuter och sedan går man igenom alla resultat med en läkare i ett separat rum som också känns futuristiskt. På en tv-skärm får man upp ett 3D hologram på sig själv med alla värden som exempelvis blodvärden och kolesterolvärden. I graferna som visas ser man tydligt vad som är ett normal-värde och vad som är under eller över det. Det är helt enkelt ett roligare och visuellt mer tilltalande sätt att se sin hälsodata på. En rolig detalj är att man får höra ljudet av sitt hjärta.

Besöket är definitivt en ”uppgraderad” hälsoundersökning i en tekniskt uppgraderad miljö som känns rätt i tiden. Resultaten från NEKO ger en bra indikation på en hälsostatus och man har alltid tillgång till sin data och body-scan genom en webbaserad app, där man även har möjlighet att chatta med läkaren. Vid eventuella avvikelser kan läkaren även skriva en remiss till vårdcentralen för vidare uppföljning och undersökning. NEKOs preventiva hälsoundersökningar känns väldigt rätt i tiden och hela upplevelsen känns exklusiv, personlig och lättillgänglig.

Även om det hela känns lättillgängligt så har NEKO på grund av den höga efterfrågan en väntetid på över 1,5 år, något som kan tolkas som att NEKO erbjuder ett steg i rätt riktning när det kommer till framtidens hälsovård. En undersökning kostar 2500 SEK och i jämförelse med andra aktörer som erbjuder hälsokontroller så får priset ses som ett fullt rimligt pris för en investering i hälsan.