• Press

Nu lanseras Sveriges första NFT-marknadsplats ”Roya Edition”

”Blockchain-teknologin är det bästa som hänt inom teknik”

Den hetaste trenden inom tech kommer nu till Sverige. Nu lanseras Roya Edition, en ny marknadsplats för NFTs. Om du ännu inte är med på banan gällande dessa 'Non-Fungible Tokens', kan du läsa mer om den revolutionerande blockkedje-teknologin i vår guide till NFTs.

Att skaffa en NFT kan idag vara både kostsamt och plågsamt. Roya kommer att erbjuda lägre arvoden än många andra NFT-marknadsplatser och har funktioner (som lazy minting och multichain) vilket sparar pengar för användarna och minskar miljöpåverkan. Marknadsplatsen erbjuder även en infrastruktur baserad på den svenska modellen vilket i viss mån omfördelar och balanserar vinster och förluster för användarna. Dessutom hjälper marknadsplatsen företag att förverkliga sina idéer i web3.

I nuläget kan du som användare koppla en Metamask, WalletConnect, eller Binance Wallet till Roya. Några snabba klick, så är du fri att utforska och splurgea.

Roya Edition är baserat i Stockholm och drivs av svenska värderingar om innovation och fritt uttryck, men är i stort en internationell marknadsplats. Initialt är dock tanken att fokusera på att synliggöra nordiska kreatörer och konstnärer. Användare är dessutom inte tvingade att sälja deras NFTs, utan kan även använda sig av Roya enbart för att minta, vilket i sin tur pushar för den växande Web3-visionen. Vid lanseringen kommer det att finnas köpbar konst från ett flertal kända artister och konstnärer på plattformen, bland annat har Roya Edition samarbetat med Jinhee Kang, Olof Inger, Fredrik Skogqvist och Henric Aryee inför lanseringen

Marknadsplatsen är nischad för konst, ljud och fotografi inom livsstilssegmentet för både privatpersoner och varumärken och bygger på svenska värderingar.

Grundarna Mikael och Mahiar Afrooz är även riskkapitalister i det egna investeringsföretaget Syncapital. Mahiar har en lång erfarenhet inom Blockchain efter att ha investerat i olika blockchainföretag i Mellanöstern sedan 2012 och Mikael är inredningsarkitekt och designer. Om platformen berättar Mikael:

 "Roya Edition är en marknadsplats för alla som är nyfikna på möjligheterna inom web3. Vi vill bidra till att demokratisera kultur och utmana andra plattformar genom att ge tillbaka så mycket som möjligt till konstnärerna, artister och samlarna. Dessutom hjälper vi också företag att etablera och positionera sig i web3"
De ser mycket värde i blockkedjetekniken i åren framöver, och ser de nuvarande möjligheterna som outnyttjade. NFTs och dess användning har redan på något års tid av hype och rampljus utvecklats till så mycket mer än bara filer på en kedja. Med Roya vill man öppna upp för dessa nya sätt och format att använda tekniken på.
"Blockchain-teknologin är det bästa som hänt inom teknik och bidrar till att göra världen mer demokratisk. Vi har skapat en progressiv plattform och vill vara en aktör som leder, förbättrar och bidrar till blockchain-teknologins utveckling framåt. Vår vision är att vara med och styra utvecklingen mot en smartare och mer hållbar riktning vilket gynnar alla", säger Mahiar.
Mer om Roya Edition finns att läsa på royaedition.com.