⁠Rättegången mot Young Thug & YSL – vittne nämner Juice WRLD

Dag 15 av rättsfallet såg en tidigare medlem vittna – pekar bland annat ut klädmärket Sp5der & den avlidne rapparen

Efter en paus till följd av ett en medåtalad knivhuggits i häktet återupptogs rättegången mot Young Thug & YSL tidigare under januari, där vi bland annat fick veta att den tidigare YSL-medlemmen Trontavious “Tick” Stephens valt att vittna mot rapparen.

Tick erkände då att han, tillsammans med Thug, grundade skivbolaget YSL (Young Stoner Life) men nekade till de bedrivit någon typ av kriminell verksamhet under YSL (Young Slime Life). Detta var under dag 13 av rättegången och på dag 15 fortsatte utfrågningen av Tick som fortsatte neka att YSL skulle vara gängkopplat, samtidigt som han erkände individuella medlemmars kopplingar till Bloodsgänget.

Journalisten Meghann Cuniff har följt rättegången och via sitt X-konto rapporterade hon att Tick erkänner att han utfört brottslig verksamhet på uppdrag av ett gäng som har ”tre eller fler” medlemmar. När Tick ombads att namnge andra medlemmar sa han att han ”betraktar sig själv som tre personer”. Tick namngav dock var och en av de sex medåtalade som satt i rättssalen och noterade att de var medlemmar i YSL.

Han kommenterade även att siffran ”5” i Thugs egna klädmärke Sp5der också kan kopplas till Bloodsgänget, men när han ombads utveckla menade han på att det var en hyllning till den avlidne rapparen Juice WRLD. Varför det skulle vara fallet och hur 5:an i sådant fall har en Bloodskoppling utvecklas inte. Juice var under sin livstid kopplad till Lil Bibby & Chicago-gänget NLMB, som ska haft en del i den drogsmuggling Juice misstänktes för innan han avled på en flygplats i hemstaden Chicago.

Kort sammanfattat har vittnesmålet från Trontavious “Tick” Stephens varit splittrat. Han har delvis erkänt sin och andra medåtalades kopplingar till Bloodsgänget, men samtidigt nekat att det skulle ha något med YSL att göra. Han kopplar även Sp5der till Bloods, för att senare hävda att det är en hyllning till Juice WRLD. Om detta är en medveten strategi är svårt att avgöra, men Tick förväntas delge mer information under de kommande dagarna, så håll utkik på dopest.se för nästa uppdatering.